Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius buvo įkurtas 1971 metų liepos 9 d. Pradžioje jį sudarė penki nariai – kompozitoriai Jonas Dambrauskas, Viktoras Kuprevičius, Vladas Švedas, Algimantas Kubiliūnas, ir Giedrius Kuprevičius. Vėliau skyrių papildė muzikologė Eugenija Ragulskienė.

Pirmasis skyriaus pirmininkas buvo G. Kuprevičius. Jo iniciatyva dienraštyje „Kauno tiesa“ (dabar „Kauno diena“) įsteigtas šeštadieninis skyrelis „Muzikinis gyvenimas“, apie dešimtmetį gyvavo tradicinis kasmetinis renginys „Muzikos savaitė“, kurios metu skambėjo nauji lietuvių kompozitorių kūriniai. Kiekvieną pavasarį vykdavo ataskaitiniai Kauno kompozitorių kūrinių koncertai.

Nuo 1982 m. G. Kuprevičiaus pradėtą veiklą tęsė naujasis skyriaus vadovas A. Kubiliūnas. 1994 m. vadovavimą skyriui perėmė kompozitorė Dalia Kairaitytė. Jos pastangomis 1997 m. suorganizuotas pirmasis šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“, iki šiol vykstantis kaip svarbiausias LKS Kauno skyriaus tarptautinis renginys. 2001-2007 m. skyriui vadovavo ir festivalį rengė kompozitorius Vidmantas Bartulis, nuo 2008 m. iki 2013 m. –  Zita Bružaitė. Kompozitorės iniciatyva greta festivalio vykdymo buvo įsteigta viešoji įstaiga „Iš Arti“, kurios rėmuose buvo realizuoti nauji projektai – koncertų ciklai, CD leidyba ir kt., pasitinkant skyriaus 40 – metį buvo išleistas bukletas „Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius“ ir kompaktinė plokštelė „Kauno muzikos kūrėjai: tarp garso ir tylos“.  2013 m. LKS Kauno skyriaus vairą perėmė muzikologė Kristina Mikuličiūtė – Vaitkūnienė.

Pastaraisiais metais skyrius patyrė netekčių. 2010 m., eidama 38-uosius metus, po sunkios ligos mirė jauniausioji narė – kompozitorė Daiva Rokaitė-Dženkaitienė; 2012 m., eidamas 79-uosius metus, Anapilin iškeliavo kompozitorius Vladas Švedas.

Šiuo metu Kauno skyriui priklauso kompozitoriai Algirdas Brilius, Zita Bružaitė, Giedrė Dabulskienė, Dalia Kairaitytė, Algimantas Antanas Kubiliūnas, Giedrius Antanas Kuprevičius, Raimundas Martinkėnas, Viltė Žakevičiūtė, muzikologai Darius Kučinskas, Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, Alina Ramanauskienė, Aušra Strazdaitė-Ziberkienė.

Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius: V.Putvinskio g.56, Kaunas LT-44211

LKS KS pirmininkė Kristina Mikuličiūtė – Vaitkūnienė: kristinavait@yahoo.com

Daugiau informacijos: Lietuvos kompozitorių sąjunga

Direktorė
Andrijana Filinaitė

El. paštas: ceo@isarti.lt
Telefonas: +37066296894